Vælg en side
km3

I ungdomsårene, hvor livet leves på SU og pengene derfor ikke er de store, kan det være frustrerende, at man altid skal tænke over, at der skal spares og man ikke bare sommetider kan nyde godt af lidt selvforkælelse. Man bliver nødt til at ty til de helt store udsalgsdage på året, men her kan man dog også give sig selv lov til at shoppe med god samvittighed, når forbruget ikke er det store normalvis.   

Shopping

Fokus på psykiske lidelser

Vi lever i en tid, hvor det at have eller have haft en psykisk lidelse desværre er blevet helt normalt. Det skyldes mange ting, og især skyldes det, at der er kommet et enormt fokus på velvære, så man nu tør snakke åbent om de mere abstrakte, indadvendte sygdomme. De mest velkendte former for psykiske lidelser, man i høj grad ser blandt unge, er stress, angst, ADHD og spiseforstyrrelser. Netop de nævnte lidelser, var førhen ikke emner, man snakkede om, og derfor satte det enkelte individ heller ikke fokus på problemet, hvis det lå og lurede. I dag er man begyndt at tage mere stilling til sig selv og undres, hvis man kan mærke en mistrivsel i kroppen. Og netop fordi, man er blevet så klog på området, er det blevet nemmere at stille en diagnose og få tilbudt midler til at bevæge sig i den rigtige retning. Det er forskelligt fra person til person, hvad der virker bedst. Det er nemlig svært med disse sygdomme i og med, at det er så personligt og individuelt – også selvom der er snak om den samme diagnose.

Hypnose mod angst

Man kan være nok så bevidst om, at de styrende tanker, man har, er irrationelle og uden grund, men alligevel lader man dem styre ens liv, for de er der, og de er enormt kraftfulde. Der findes mange former for angst – nogle milde, andre mere dominerende og ødelæggende. Men i bund og grund, vil man altid undgå kilden til angsten, man lider af – hvad end det er højdeskræk, præstationsangst, socialangst eller noget fjerde, og det kan ende ud i en enorm ensom og lukket tilværelse. Det er derfor vigtigt, at man finder den metode, der virker bedst. Hypnose virker for mange, der er inden for denne kategori. Hypnosen går nemlig ind og bearbejder de tanker, der fjerner fornuften. Den går ind og tager fat i overbevisningen, og arbejder hen imod at kunne leve et frit liv, der ikke er styret af en ufornuft. Man kan b.la. Også blive oplært i selvhypnose, så man har nogle redskaber at gøre brug af, når angsten presser sig på.

Psykisk

Pas på dig selv 

Der er mange faktorer, der spiller en rolle ift. om man er psykisk stabil eller ustabil. Det handler især om, hvilket miljø, man færdes i, og om man passer på sig selv i det. Mange unge især lider af et pres fra samfundet om at præstere og leve som et fuldendt menneske. Det er vigtigt, at man har fokus på sit helbred og tager temperaturen en gang imellem i en tilværelse, hvor alt går drønende hurtigt. Hver dag er en stræben efter at klare sig godt i skolen, være med hvor det sker, have ambitioner i livet – alt sammen på en gang. Man må lære at sætte sig ned og tage et skridt ad gangen, for der er ingen mennesker, der kan holde til at køre så hårdt på. Måske i en stund, men ikke på længere sigt. At være velvidende og leve videre i en sådan tilværelse, kan nemlig være udløseren til en psykisk lidelse, og hvis man først havner der, kan det være svært at samle sig selv op. Det er vigtigt at have sin krop med og huske på, at man ikke kan være alle steder på en gang, og at ingen er perfekte – selvom det ser sådan ud på instagram.